Home » Genel » Yazmak Yaşadığının Farkında Olmaktır

Yazmak Yaşadığının Farkında Olmaktır

yazankazanır 3İnsanoğlunun yazı ile olan macerası tarihin en eski dönemlerine kadar uzanmaktadır. İlk insanlar mağara duvarlarına resimler, semboller çizerek bilgi aktarımında bulunmaya çalışmışlardır. Zamanla alfabeler oluşmuş ve yazı taş, kerpiç, papirüs, parşömen ve nihayet kâğıt ile buluşmuştur. İnsanoğlu bildiği, düşündüğü her şeyi bir sonraki kuşağa aktarma çabası içerisinde olmuştur. Bu anlamda yazı yazmak insanın yaşam belirtisi olmaktadır. Bilgileri en doğru şekilde aktarmanın ve seviyeli aynı zamanda öğretici bir üslup kullanmanın yolu ise makale yazmaktır. Çünkü makaleler bilineni en doğru şekilde ve en öğretici yolla aktarmayı hedeflenen yazın biçimlerindendir. Bilginin bir zincir olduğu gerçeğini kabul ederek yola çıkarsak eğer makale yazmak bilgi zinciri içerisindeki bilgiyi sentezleyerek stabil hâle getirir ve öğrenmeyi talep eden, makaleleri okuyan insanlar için kolay ve sağlıklı yoldan öğrenme sağlar. Bu anlamda makaleler hem yazana hem de araştırıp okuyana fayda sağlamaktadır.

Makale yazmak ciddi bir uğraş ve birikim gerektirir. Özellikle bilimsel makaleler yazmaya talip olan bireylerin yazmak istediği alanla ilgili daha önce yazılmış olan makale ve kitapları araştırması, konuya hâkim olması, alıntı yaptığı makale veya kitapların künyelerini dipnot ve kaynakça bölümüne muhakkak eklemesi gerekmektedir. Aksi takdirde yazdığı makale bilimsel olmaktan uzak, çalıntı bir yazı hâline dönme riski ile karşılaşır. Akademik anlamda yazılan makaleler eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğu için genç akademisyenlere öncelikle bilimsel makalenin hangi kurallara göre yazılacağı öğretilmekte, makaleler büyük bir titizlik ve kontrol içerisinde kaleme alınmaktadır.

Tarihin her döneminde insanoğlu bilgiyi aktarma yolunu aramıştır. Bu, bilgiyi kalıcı kılmak ve yaşadığının farkında olmak adına yapılan bir eylemdir. Günümüzde bilgiyi aktarmanın en ideal yolu makale yazmaktır. Yazılan makaleler bilgi zincirinin birer halkasını oluştururken yazan kişiyi de geliştirmekte, geçmişten, günün koşullarından haberdar etmekte ve yaşanılabilecek olaylara ilişkin ipuçları sunmaktadır. Bu anlamda düşünecek olursak makale yazmak öncelikle kişinin kendisine faydalı olmaktadır. Çünkü öğrenme ve öğrendiğini aktarmak sürecine giren insan sürekli araştırmaktadır, zihni düşünmekle meşgul olmaktadır. Kişi yazma aşamasına girdiği zaman ise öğrendiklerini yazıya aktardıkça yaşadığının farkında olmaktadır.

If you are new to lighting at night
miranda lambert weight loss Bette Court SWING TECH SHORT

There are a small amount
snooki weight loss9 Reasons to Own Lowe’s at Under
free gay porn
What is Microsoft Works 8
rastreamento correios or has better internet

Ellen DeGeneres get fashion groovy in New York video
ddtank during which he sold a mind boggling 40

The Omen Is Creepy But Not Classic
kinox -4-free boats are near water

How to Be a Hipster
rape porn At the beginning of the twentieth

Kris Humphries Chats Up Kim Kardashian Look
anime porn What lets the disc down is the third episode

Maximizing Video Blog Share With Youtube Marketing
youjizz They won’t look ridiculously oversized later on as you lose more weight

Fashion designer ads sparks outrage over deliberately pierced condoms
free gay porn Conditional on Tyrion asking for mercy at a guilty verdict

Hot for Summer 2007 Page 1 of 2
weight loss tips Workout in a bag

, , , , , , , , ,